Andreae Ol. Rhyzelii ... Monasteriologia sviogothica, eller Kloster-beskrifning, vti hwilken vpräknas (med berettelse om hwad om them kunnat igenfinnas och vpspanas) alla the kloster och helg-andshus, som, vnder påfwedömet, : vti Swea- och Götharike, såso
  • Keyword/TitleAndreae Ol. Rhyzelii ... Monasteriologia sviogothica, eller Kloster-beskrifning, vti hwilken vpräknas (med berettelse om hwad om them kunnat igenfinnas och vpspanas) alla the kloster och helg-andshus, som, vnder påfwedömet, : vti Swea- och Götharike, såso
  • NameFörfattare: : Andreas Olavi Rhyzelius
    Tryckare: : Petter Pilecan
    Förläggare: : Andreas Olavi Rhyzelius
  • Dating1740
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt