Een enfaldigh kors- och tröst predikan öffuer effterfölliande ordh aff then 68. psalmen ... på en almenneligh fasto- och bönedagh, i septembris måna, och thet åhret 1631. Vthi Vpsala domkyrckio hållen aff Jacobo Petri Rondeletio ... Tryckt i Vpsala typis
  • Keyword/TitleEen enfaldigh kors- och tröst predikan öffuer effterfölliande ordh aff then 68. psalmen ... på en almenneligh fasto- och bönedagh, i septembris måna, och thet åhret 1631. Vthi Vpsala domkyrckio hållen aff Jacobo Petri Rondeletio ... Tryckt i Vpsala typis
  • NameFörfattare: : Jacobus Petri Rondeletius
    Tryckare: Wallianis
  • Dating1638
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt