Förteckning över gäster
  • Nyckelord/TitelFörteckning över gäster
  • KortbeskrivningFörteckning över gäster, skriven av Johanna Kempe f. Wallis.
  • Övriga NyckelordArkivhandling
  • SamlingHallwylska museet
  • Föremålsgrupp64. LXIV Arkiv
  • InventarienummerLXIV:K.L.c.06.
Grunddata
Beskrivning
  • Föremålet ärinte utställt