Dödeligit Ähre- och Hiälteminne öfwer...Grefwe och Herre Herr Nicolaus Brahe...till Rydboholm...Hwilkens salige Lekamen...sattes uti sin Graf i Ry Kyrckia den 17 Jan. Ao 1701...af Johan Herlin. Stockholm, tryckt af Olao Enaeo
 • Keyword/TitleDödeligit Ähre- och Hiälteminne öfwer...Grefwe och Herre Herr Nicolaus Brahe...till Rydboholm...Hwilkens salige Lekamen...sattes uti sin Graf i Ry Kyrckia den 17 Jan. Ao 1701...af Johan Herlin. Stockholm, tryckt af Olao Enaeo
 • DescriptionWr forts.277
 • NameFörfattare: : Johan Herlin
  Tryckare: : Olof Enaeus
  Omskriven: : Nils Brahe d.y.
 • Dating1701
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: fol
 • Object isutställt