En christeligh lijkpredijkan öfwer then lille och nu hoos Gudh salige Elizabeth Johans dotter, ehrlige, achtade och wälbetrodde, Johan Erichsons, Stockholms slotz bookhållares älskelige dotter ... Hållen aff M. Stephano Gallio ... Tryckt i Stockholm.
  • Keyword/TitleEn christeligh lijkpredijkan öfwer then lille och nu hoos Gudh salige Elizabeth Johans dotter, ehrlige, achtade och wälbetrodde, Johan Erichsons, Stockholms slotz bookhållares älskelige dotter ... Hållen aff M. Stephano Gallio ... Tryckt i Stockholm.
  • DescriptionIV.64.269:14
  • NameFörfattare: : Stephanus Gallius
    Tryckare: : Peter Wald
  • Dating1638
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
Related images
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt