Visitkort
  • Keyword/TitleVisitkort
  • DescriptionVisitkort från Generallöjtnant Friherre Sparre, Generalfälttygmästare och Inspektör för Artilleriet.
  • Dating1919 - 1930
  • CollectionHallwylska museet
  • Object group64. LXIV Arkiv
  • Inventory numberLXIV:I:L.b.c.802.
Basic data
Description
Provenance
Related images
  • Object isinte utställt