stigläder
  • Nyckelord/Titelstigläder
  • Övriga Nyckelordstigläder
  • SamlingLivrustkammaren
  • Inventarienummer31323
Grunddata
  • Föremålet ärinte utställt