stigläder
  • Nyckelord/Titelstigläder
  • Övriga Nyckelordstigläder
  • SamlingLivrustkammaren
  • Inventarienummer32869
Grunddata
Proveniens
  • Föremålet ärinte utställt