BILD1 BILD2 BILD3

Om samlingarna och databasen

Tre magnifika museer

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet är tre museer med olika karaktär. Livrustkammaren var från början de svenska kungarnas vapenarsenal men utvidgades med tiden till att även bevara dräkter, ceremoniella föremål, hästmunderingar och vagnar. Skoklosters slott är det största privata slottet som någonsin byggts i Sverige och ett av världens främsta barockmuseer. Hallwylska museet är ett privatpalats från förra sekelskiftet och unikt genom bredden på samlingarna och att även vardagsföremål har bevarats.

De tre museerna Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska museet utgör myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet bildades den 1 juli 1978, tillhör kulturdepartementets ansvarsområde och leds av en överintendent. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik är grunden för museernas arbete.

Målet för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet är att förvalta vårt kulturarv. Museerna ska utifrån sina samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Gemensam databas

De tre museerna delar en gemensam samlingsdatabas där även Livrustkammarens och Skoklosters boksamlingar ingår. I databasen kan du hitta information om föremålen i samlingarna och om de personer som på olika sätt kan knytas till dem men även om utställningar där föremålen funnits med och relaterad litteratur.
Den här applikationen är utvecklad och drivs av eMuseumPlus © zetcom.

Livrustkammaren

I Livrustkammaren finns över 30.000 föremål. Flertalet har anknytning till svenska kungar från Gustav Vasa och fram till idag. Det är framförallt praktföremål, dräkter från kröningar, bröllop och dop och paradrustningar och unika vapen som ingått i kungarnas samlingar. Dessutom finns här kröningsvagnar och praktkarosser från hovstallet.

Vissa föremål har bevarats för att de varit med vid särskilt viktiga historiska ögonblick. Gustav II Adolfs uppstoppade häst Streiff från slaget vid Lützen 1632 och Gustav III:s maskeraddräkt från attentatet på operan 1792 är sådana exempel.

Särskilt museets samlingar från 1600-talet är unika, de magnifika mansdräkterna och praktfulla sadlarna och schabraken, dvs hästtäckena, har få motstycken i världen. Även många bössor och pistoler, svärd och värjor är av allra yppersta klass. Samlingarnas värde ökas dessutom genom den omfattande dokumentation som finns i form av inventarier, kvitton och räkenskaper som gör att vi ofta känner till inte bara vem som ägt föremålet utan också vem som har tillverkat det och för vilket tillfälle. Praktföremålen kompletteras av enklare ting som också är väldokumenterade eftersom de har ingått i hovets förvaltning.

Skoklosters slott

Carl Gustaf Wrangels skapelse är ett av Europas bäst bevarade barockslott. Under 300 år har ägarna till Skokloster införskaffat möbler, textilier, böcker, vapen, rustningar, konst, konsthantverk, verktyg, arkeologiskt material samt föremål från långt utanför Europas gränser. Såväl praktföremål som triviala ting finns bevarade.

Slottet står än idag kvar i stort sett orört som det byggdes för över 350 år sedan. I de omfattande samlingarna finns bland mycket annat möbler, konsthantverk, textilier, vapen och böcker från 1600-talet. Även här är föremålen ovanligt väldokumenterade. Genom bouppteckningar och inventarieförteckningar får vi också veta hur rummen och våningarna har använts och hur möbler och föremål var placerade.

Hallwylska museet

Hallwylska museet är en persons vision och verk. Wilhelmina von Hallwyl (1844-1930) var en av vårt lands verkligt stora samlare av konst och konsthantverk vid sekelskiftet 1900. Samlingarna köpte hon under resor i Europa, Afrika och Orienten. Idén var att skapa ett museum. Tanken förverkligades när hon och hennes man, Walther von Hallwyl, donerade sitt hem och alla samlingar till svenska staten 1920. Wilhelmina såg till att samlingarna blev noggrant katalogiserade och arbetet resulterade i ett katalogverk som består av 78 band. Katalogen trycktes i 110 exemplar och återfinns på stora museer och bibliotek på många håll i världen.

Frågor

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet hjälper inte till med värderingar av föremål, vare sig ur de egna samlingarna eller andras.

För övriga frågor om samlingarna, maila vår samlingsenhet, samlingar@lsh.se.